Frameset - gezin

Predicate: gezin

Roleset id: gezin.01 - Belirli bir çevre içinde gezip durmak, eğlenmek

Roles:

Arg-0: gezen (NOM)
Arg-1: nerede gezdiği (LOC)