Frameset - gez

Predicate: gez

Roleset id: gez.01 - Dolaşmak, yürümek

Roles:

Arg-0: dolaşan kişi (NOM)

Example:

  Kunduralarını çıkarır, satar, yalın ayak gezerdi.

  Argm-mnr: yalın ayak

Roleset id: gez.02 - Bulunmak

Roles:

Arg-0: bulunan kişi/şey (NOM)
Arg-2: nerede bulunduğu (LOC)

Example:

  Şapkam burada ne geziyor?

  Arg0: Şapkam
  Arg2: burada
  Argm-cau: ne

Roleset id: gez.03 - Bir yerde gezi yapmak

Roles:

Arg-0: gezen kişi (NOM)
Arg-1: gezilen yer (ACC)

Example:

  Geçen yaz Batı Anadolu'yu gezdik.

  Argm-tmp: Geçen yaz
  Arg1: Batı Anadolu'yu