Frameset - gerin

Predicate: gerin

Roleset id: gerin.01 - Kolları açarak gövdeyi gergin bir duruma sokmak

Roles:

Arg-0: gerinen (NOM)

Example:

  Geç uyanmıştı, geç ve güç. Yatakta uzun uzun gerindi, esnedi.

  Argm-loc: Yatakta
  Argm-tmp: uzun uzun