Frameset - gerek

Predicate: gerek

Roleset id: gerek.01 - Lazım olmak

Roles:

Arg-1: gereken şey (NOM)
Arg-0: neye/kime gerektiği (DAT)

Example:

  Dünyaya bakmayı aşıp dünyayı görme noktasına ulaştığımızda neye talip olmamız gerektiğini de anlarız.