Frameset - geliş

Predicate: geliş

Roleset id: geliş.01 - İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek

Roles:

Arg-1: gelişen kişi/şey (NOM)