Frameset - gel

Predicate: gel

Roleset id: gel.01 - Ulaşmak, varmak

Roles:

Arg-0: ulaşan (NOM)
Arg-3: nereden geldiği (ABL)
Arg-4: nereye geldiği (DAT)

Example:

  Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı.

  Arg3: Gurbetten
  Argm-dis: hancı

Roleset id: gel.02 - İsabet etmek

Roles:

Arg-0: gelen (NOM)
Arg-4: nereye geldiği (DAT)

Example:

  Attığı top gözüme geldi.

  Arg0: Attığı top
  Arg4: gözüme

Roleset id: gel.03 - Varlığını sürdürmek

Roles:

Arg-1: yaşamaya devam eden şey (NOM)

Example:

  Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir.

  Arg1: Eski çağlardan birçok anıt
  Argm-gol: çağımıza kadar

Roleset id: gel.04 - Belli bir süre dolmak

Roles:

Arg-1: gelen (NOM)
Arg-4: nereye yaklaştığı/geldiği (DAT)

Example:

  Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu.

  Arg1: Vakit
  Arg4: öğleye

Roleset id: gel.05 - İzlemek, takip etmek.

Roles:

Arg-0: takip eden kişi (NOM)
Arg-3: hangi yoldan geldiği (ABL)

Example:

  Çocuklar arkadan geliyordu.

  Arg0: Çocuklar
  Arg3: arkadan

Roleset id: gel.06 - Eklenmek

Roles:

Arg-1: eklenen şey (NOM)
Arg-4: nereye eklendiği (DAT)

Example:

  Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir.

  Argm-loc: Türkçede
  Arg1: ekler
  Arg4: kelimelerin sonuna

Roleset id: gel.07 - Dayanmak

Roles:

Arg-0: dayanan kişi (NOM)
Arg-1: neye dayandığı (DAT)

Example:

  Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor.

  Arg1: Birazcık üşütmeye

Roleset id: gel.08 - Doğruluğuna hak vermek

Roles:

Arg-0: hak veren kişi (NOM)
Arg-1: neye hak verdiği (DAT)

Example:

  Dediğime geldiniz mi?

  Arg1: Dediğime

Roleset id: gel.09 - Etkisini herhangi bir biçimde göstermek

Roles:

Arg-1: etki gösteren şey (gelen) (NOM)
Arg-2: kime/neye etki gösterdiği (neye geldiği) (DAT)

Example:

  Burası bana çok sıcak geldi.

  Arg1: Burası
  Arg2: bana
  Argm-ext: çok sıcak

Roleset id: gel.10 - Kazanılmak

Roles:

Arg-1: kazanılan miktar (ne geldiği) (NOM)
Arg-3: nereden kazanıldığı (nereden geldiği) (ABL)
Arg-4: kazanan kişi/şey (kime/neye geldiği) (DAT)

Example:

  Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir.

  Arg3: Çiftlikten
  Arg4: onlara
  Argm-tmp: ayda
  Arg1: beş yüz milyon lira

Roleset id: gel.11 - Uymak

Roles:

Arg-1: uyan şey (NOM)
Arg-2: uyduğu şey/kişi (DAT)

Example:

  Bu ayakkabı sana küçük gelir.

  Arg1: Bu ayakkabı
  Arg2: sana
  Argm-mnr: küçük

Roleset id: gel.12 - Görünmek, sanılmak

Roles:

Arg-1: sanılan şey/davranış (NOM)
Arg-2: nasıl geldiği (ayıp, tanıdık vb...) (NOM)
Arg-4: kime/neye geldiği (DAT)

Example:

  Ayıp gelmek, tanıdık gelmek

  Arg2: Ayıp
  Arg2: tanıdık

Roleset id: gel.13 - Mal olmak

Roles:

Arg-1: malolan şey (NOM)
Arg-2: kaça malolduğu (DAT)

Example:

  Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi.

  Arg1: Bu bardakların tanesi
  Arg2: yüz liraya

Roleset id: gel.14 - Herhangi bir sırada bulunmak

Roles:

Arg-0: sıralanan kişi/şey (NOM)
Arg-1: sırası (NOM)

Example:

  Yarışta birinci geldi.

  Argm-loc: Yarışta
  Arg1: birinci

Roleset id: gel.15 - Yapabilmek, elinden gelmek

Roles:

Arg-0: yapabilen (NOM)
Arg-1: yapabildiği şeyler (NOM_ACC)

Roleset id: gel.16 - İçinden gelmek

Roles:

Arg-0: istekli olan (NOM)
Arg-1: karşılıksız yaptığı şey (NOM)

Example:

  Çok içimden geldi.

  Argm-ext: Çok
  Argm-dir: içimden

Roleset id: gel.17 - Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek yapılan birleşik fiil

Roles:

Arg-0: gelen (NOM)
Arg-1: ulaştığı yer (DAT)

Example:

  Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek

  Arg1: Yola
  Arg1: Meydana
  Arg1: Hatıra
  Arg1: Akla

Predicate: anlamına_gel

Roleset id: gel.18 - Anlam bildirmek

Roles:

Arg-0: anlam bildiren (NOM)
Arg-1: ne anlamına geldiği (NOM_ACC)

Example:

  Bu, istifa ettiğin anlamına geliyor herhalde ?

  Arg0: Bu
  Arg1: istifa ettiğin
  Argm-adv: herhalde