Frameset - gecik

Predicate: gecik

Roleset id: gecik.01 - Geç kalmak

Roles:

Arg-0: geç kalan (NOM)
Arg-2: neye gecikti (DAT)
Arg-3: ne kadar gecikti (NOM)
Arg-1: hangi konuda gecikildiği (LOC)