Frameset - geğir

Predicate: geğir

Roleset id: geğir.01 - Gazı ağızdan sesli bir biçimde çıkarmak

Roles:

Arg-0: geğiren (NOM)

Example:

  Geğirebilsem açılır mıyım acaba?