Frameset - geç

Predicate: geç

Roleset id: geç.01 - Bir yerden başka bir yere gitmek

Roles:

Arg-0: geçen kişi (NOM)
Arg-4: gittiği yer (nereye geçtiği) (DAT)
Arg-3: nereden geçtiği (ABL)

Example:

  Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim.

  Argm-mnr: Elindeki kitabı bırakıp
  Arg4: bulundukları odaya

Roleset id: geç.02 - Bırakmak, vazgeçmek

Roles:

Arg-0: vazgeçen kişi (NOM)
Arg-1: neyden vazgeçtiği (ABL)

Example:

  Bana yardan geç derler.

  Arg1: yardan

Roleset id: geç.03 - Bir duruma uğramak

Roles:

Arg-0: geçen (NOM)
Arg-1: neyden geçtiği (ABL)

Example:

  Dayaktan geçmek. Muayeneden geçmek

  Arg1: Dayaktan
  Arg1: Muayeneden

Roleset id: geç.04 - Olmak, vuku bulmak

Roles:

Arg-1: geçen (NOM)
Arg-2: nerede geçtiği (LOC)

Example:

  Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı.

  Arg2: Bu odanın içinde
  Arg1: aşk anları

Roleset id: geç.05 - Bulaşmak, aktarılmak

Roles:

Arg-1: aktarılan şey (NOM)
Arg-4: kime aktarıldığı (DAT)
Arg-3: kimden aktarıldığı (ABL)

Example:

  Hastalık bana ondan geçti.

  Arg1: Hastalık
  Arg4: bana
  Arg3: ondan

Example:

  Bu titizlik ona babasından geçmiş.

  Arg1: Bu titizlik
  Arg4: ona
  Arg3: babasından

Roleset id: geç.06 - Tükenmek, bitmek

Roles:

Arg-1: tükenen şey (NOM)

Example:

  Yavaş yavaş bu hırs geçer.

  Argm-mnr: Yavaş yavaş
  Arg1: bu hırs

Roleset id: geç.07 - Geride bırakmak, aşmak

Roles:

Arg-0: geride bırakan şey/kişi (NOM)
Arg-1: geride bırakılan şey/kişi (ACC)

Example:

  Bizim yelkenli vapuru geçecek.

  Arg0: Bizim yelkenli
  Arg1: vapuru

Roleset id: geç.08 - Harcamak

Roles:

Arg-1: geçen şey (NOM)
Arg-2: ne ile geçtiği (WITH)

Example:

  Bütün günüm seni takip etmekle geçti.

  Arg1: Bütün günüm
  Arg2: seni takip etmekle

Roleset id: geç.09 - Yazılmak, girmek

Roles:

Arg-0: yazılan şey (NOM)
Arg-4: yazıldığı yer (NOM)

Example:

  Tarihe geçti.

  Arg4: Tarihe

Roleset id: geç.10 - Kullanımda olmak

Roles:

Arg-1: kullanılan/geçen şey (NOM)

Example:

  Bu para artık geçmiyor.

  Arg1: Bu para
  Argm-adv: artık

Roleset id: geç.11 - Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak

Roles:

Arg-1: geçen (ACC)
Arg-2: nereye geçtiği (DAT)

Example:

  Hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti.

  Argm-dis: Hatta
  Arg1: ölümünün
  Arg2: gazetelere
  Argm-adv: bile

Roleset id: geç.12 - pas geçmek, es geçmek, boş geçmek

Roles:

Arg-0: geçen (NOM)
Arg-2: ne geçtiği (NOM)
Arg-1: neyi geçtiği (ACC)

Roleset id: geç.13 - kabul edilmek

Roles:

Arg-1: kabul edilen (NOM)
Arg-2: nasıl kabul edildiği (WITH)

Example:

  Yasa ezici evet oylarıyla geçti.

  Arg1: Yasa
  Arg2: ezici evet oylarıyla

Predicate: içi_geç

Roleset id: geç.14 - Uyuyakalmak

Roles:

Arg-0: uyuyan (NOM)

Predicate: harekete_geç

Roleset id: geç.15 - Bir işi yapmaya başlamak

Roles:

Arg-0: başlayan (NOM)
Arg-1: başlama amacı (NOM)

Example:

  Suç oranını düşürmek için emniyet harekete geçti

  Arg1: Suç oranını düşürmek için
  Arg0: emniyet

Predicate: dalga_geç

Roleset id: geç.16 - Alay etmek

Roles:

Arg-0: dalga geçen (NOM)
Arg-1: dalga geçilen (WITH)
Arg-2: nasıl dalga geçildiği (NOM)

Predicate: akıldan_geç

Roleset id: geç.17 - aklına gelmek

Roles:

Arg-1: akla gelen (NOM)

Predicate: önüne_geç

Roleset id: geç.18 - engel olmak

Roles:

Arg-0: engelleyen (NOM)
Arg-1: engellenen (NOM)