Frameset - gammazla

Predicate: gammazla

Roleset id: gammazla.01 - İspiyonlamak

Roles:

Arg-0: gammazlayan (NOM)
Arg-1: gammazlanan (ACC)
Arg-2: kime ispiyonlandığı (DAT)

Example:

  Ona, Celâl seni müdüre gammazlıyor, haberin olsun, dedi.

  Arg0: Celâl
  Arg1: seni
  Arg2: müdüre