Frameset - güreş

Predicate: güreş

Roleset id: güreş.01 - İki kişi türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışmak

Roles:

Arg-0: güreşen (NOM)
Arg-1: kiminle güreştiği (WITH)

Example:

  Ama çocuk fırsatını buldu mu, koca öküzün sırtına bile biner, boğanın üstünden atlar, köpeğiyle güreşir.

  Argm-dis: Ama
  Arg0: çocuk
  Argm-tmp: fırsatını buldu mu
  Arg1: köpeğiyle