Frameset - gül

Predicate: gül

Roleset id: gül.01 - Sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak

Roles:

Arg-0: gülen kişi (NOM)

Roleset id: gül.02 - Biriyle alay etmek.

Roles:

Arg-0: alay eden kişi (NOM)
Arg-4: alay edilen kişi/şey (DAT)

Example:

  Elbisesine hiç uymayan ayakkabılarına çok güldüm.

  Arg4: Elbisesine hiç uymayan ayakkabılarına
  Argm-ext: çok