Frameset - güçlen

Predicate: güçlen

Roleset id: güçlen.01 - Güçlü duruma gelmek

Roles:

Arg-1: güçlenen (NOM)