Frameset - gözetle

Predicate: gözetle

Roleset id: gözetle.01 - Birine veya bir şeye gizlice bakmak, dikizlemek

Roles:

Arg-0: gözetleyen (NOM)
Arg-1: gözetlenen (ACC)

Example:

  Arkalarından bakarken, birilerinin de beni gözetlediğini sandım bir an.

  Arg0: birilerinin (de)
  Arg1: beni
  Argm-tmp: Arkalarından bakarken