Frameset - gözet

Predicate: gözet

Roleset id: gözet.01 - Korumak

Roles:

Arg-0: koruyan kişi (NOM)
Arg-1: korunan kişi/şey (ACC)

Example:

  Büyük kardeşler küçükleri gözetir.

  Arg0: Büyük kardeşler
  Arg1: küçükleri

Roleset id: gözet.02 - Beklemek

Roles:

Arg-1: bekleyen kişi (NOM)
Arg-2: beklediği şey (NOM)

Example:

  Teklif için uygun bir zaman gözetiyordu.

  Arg2: Teklif için uygun bir zaman