Frameset - gözük

Predicate: gözük

Roleset id: gözük.01 - Görünmek

Roles:

Arg-1: görünen (NOM)

Example:

  Bazen hareketleriyle pek makul, bazen âdetleriyle garip ve gülünç gözükürmüş

  Argm-tmp: Bazen
  Argm-mnr: hareketleriyle
  Argm-mnr: pek makul
  Argm-tmp: bazen
  Argm-mnr: âdetleriyle
  Argm-mnr: garip ve gülünç