Frameset - gör

Predicate: gör

Roleset id: gör.01 - Bir şeyin varlığını algılamak

Roles:

Arg-0: gören kişi (NOM)
Arg-1: gördüğü şey (ACC)

Example:

  Merdivenin başındaki paravanın arkasında garip bir sahne gördüm.

  Argm-loc: Merdivenin başındaki paravanın arkasında
  Arg1: garip bir sahne

Roleset id: gör.02 - Yapmak, etmek

Roles:

Arg-0: yapan kişi/şey (NOM)
Arg-1: yaptığı iş (NOM)

Example:

  Bu makina artık iş görmez.

  Arg0: Bu makina
  Argm-adv: artık
  Arg1: iş

Roleset id: gör.03 - Birşeye erişmek

Roles:

Arg-0: erişen (NOM)
Arg-1: eriştiği şey (NOM)

Example:

  Sonunda cebi para görmüştü.

  Argm-dis: Sonunda
  Arg0: cebi
  Arg1: para

Roleset id: gör.04 - Çok değer vermek

Roles:

Arg-1: değer verilen şey (ACC)
Arg-0: değer veren kişi/şey (NOM)

Example:

  Gözü yalnız parayı görüyor.

  Arg0: Gözü
  Argm-adv: yalnız
  Arg1: parayı

Roleset id: gör.05 - Yüzü bir yöne doğru olmak

Roles:

Arg-1: gören (NOM)
Arg-4: görülen (NOM_ACC)

Example:

  Ev güneş görüyor.

  Arg1: Ev
  Arg4: güneş

Roleset id: gör.06 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak

Roles:

Arg-0: yargıya varan (gören) (NOM)
Arg-1: yargıya varılan (neyi gördüğü) (ACC)
Arg-2: varılan yargı (nasıl gördüğü) (NOM)

Example:

  Bu işin sonunu iyi görmüyorum.

  Arg1: Bu işin sonunu
  Arg2: iyi

Roleset id: gör.07 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak

Roles:

Arg-1: davranılan kişi (gören) (NOM)
Arg-2: davranış (ne gördüğü) (NOM)
Arg-3: davranan kişi (kimden/nereden gördüğü) (ABL)

Example:

  Yarar görmek, kötülük görmek

  Arg2: Yarar
  Arg2: kötülük

Roleset id: gör.08 - Bir işleme uğramak

Roles:

Arg-1: gören (NOM)
Arg-2: ne gördüğü (NOM)

Example:

  Teftiş görmek, tedavi görmek

  Arg2: Teftiş
  Arg2: tedavi

Predicate: kabul_gör

Roleset id: gör.09 - Kabul edilmek, Onaylanmak

Roles:

Arg-1: onaylanan (NOM)
Arg-2: nerede kabul gördüğü (LOC)

Example:

  Terzaghi'nin bu izahı geniş kabul gördü.

  Arg1: Terzaghi'nin bu izahı
  Argm-ext: geniş