Frameset - görüş

Predicate: görüş

Roleset id: görüş.01 - Bir iş, bir konu üzerinde karşılıklı görüş ileri sürmek

Roles:

Arg-0: görüşen (NOM)
Arg-2: üzerine görüşülen konu (ACC)
Arg-1: kiminle görüştüğü (WITH)

Example:

  İki tarafta bir uğultu başladı ve benim teklifimi yeniden görüştüler.

  Argm-dis: ve
  Arg2: benim teklifimi
  Argm-tmp: yeniden