Frameset - gönder

Predicate: gönder

Roleset id: gönder.01 - iletmek, taşımak

Roles:

Arg-0: gönderici (NOM)
Arg-1: gönderilen şey (NOM_ACC)
Arg-2: nereye gönderildiği (DAT)

Example:

  Hepimizi esir edip Malta'ya gönderecekleri ağızlarda dolaşıyordu.

  Arg1: Hepimizi
  Arg2: Malta'ya
  Argm-mnr: esir edip