Frameset - fingirde

Predicate: fingirde

Roleset id: fingirde.01 - Oynak davranmak

Roles:

Arg-0: gülen, oynak davranan kişi (NOM)

Example:

  Senin tabirince kadın erkek hayli fingirdediler.

  Argm-adv: Senin tabirince
  Arg0: kadın erkek
  Argm-ext: hayli