Frameset - feshet

Predicate: feshet

Roleset id: feshet.01 - Verilmiş bir yargıyı kaldırmak, bozmak

Roles:

Arg-0: fesheden (NOM)
Arg-1: feshedilen yargı (ACC)

Example:

  Bahreyn, sözkonusu anlaşmayı feshetti.

  Arg0: Bahreyn
  Arg1: sözkonusu anlaşmayı