Frameset - fıttır

Predicate: fıttır

Roleset id: fıttır.01 - Delirmek

Roles:

Arg-1: fıttıran kişi (NOM)