Frameset - fısılda

Predicate: fısılda

Roleset id: fısılda.01 - Alçak sesle konuşmak

Roles:

Arg-0: fısıldayan (NOM)
Arg-1: fısıldanan şey (bazen diye ile birlikte) (NOM_ACC)
Arg-2: kime fısıldandığı (DAT)