Frameset - fırla

Predicate: fırla

Roleset id: fırla.01 - Hızla, birdenbire bulunduğu yerden çıkmak, ayrılmak

Roles:

Arg-0: fırlayan kişi (NOM)
Arg-2: nereye fırladığı (DAT)

Example:

  Çalgıcıların oğlu, elinde kenarları zilli kocaman bir tefle ortaya fırladı.

  Arg0: Çalgıcıların oğlu
  Argm-mnr: elinde kenarları zilli kocaman bir tefle
  Arg2: ortaya

Roleset id: fırla.02 - Yerinden oynayıp ileriye doğru çıkıntı yapmak

Roles:

Arg-0: fırlayan kişi/şey (NOM)
Arg-3: nereden fırladığı (ABL)

Example:

  Bütün vücudu titriyor, gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi oluyordu.

  Arg0: gözleri
  Arg3: yuvalarından

Roleset id: fırla.03 - Fiyatı birdenbire yükselmek

Roles:

Arg-1: fiyatı artan şey (NOM)

Example:

  Borsada altın fiyatları fırladı.

  Argm-loc: Borsada
  Arg1: altın fiyatları