Frameset - fışkır

Predicate: fışkır

Roleset id: fışkır.01 - Yukarıya doğru birdenbire ve hızla çıkmak

Roles:

Arg-1: fışkıran şey (NOM)
Arg-2: nereden fışkırdığı (ABL)

Example:

  Hemen hemen memleketimizin dört bucağından su fışkırmasıdır.

  Arg2: Hemen hemen memleketimizin dört bucağından
  Arg1: su

Roleset id: fışkır.02 - Bol bol olmak

Roles:

Arg-1: bol olan şey (NOM)
Arg-2: nerede bol olduğu (ABL)

Example:

  Kaldırım taşları arasından fışkırmış otların bütün sokağı bürüyeceği muhakkak

  Arg2: Kaldırım taşları arasından
  Arg1: otların