Frameset - ez

Predicate: ez

Roleset id: ez.01 - Yassılaştırmak, biçimini değiştirmek

Roles:

Arg-0: ezen kişi (NOM)
Arg-1: ezilen şey (ACC)

Example:

  Ben aruzu bir bal mumu gibi ezer, oynar, istediğim şekle sokardım.

  Arg0: Ben
  Arg1: aruzu
  Argm-mnr: bir bal mumu gibi

Roleset id: ez.02 - Ağır bir şey, başka bir şeyin üzerinden geçmek, çiğnemek

Roles:

Arg-0: çiğneyen şey (NOM)
Arg-1: çiğnenen şey (ACC)

Example:

  Araba çocuğu ezdi.

  Arg0: Araba
  Arg1: çocuğu

Roleset id: ez.03 - Sıvı içinde bastırıp karıştırarak eritmek.

Roles:

Arg-0: karıştıran kişi (NOM)
Arg-1: karıştırılan şey (NOM)

Example:

  Şerbet için şeker ezdi.

  Argm-gol: Şerbet için
  Arg1: şeker