Frameset - evlen

Predicate: evlen

Roleset id: evlen.01 - Erkekle kadın, aile kurmak için yasaya uygun olarak birleşmek, izdivaç etmek

Roles:

Arg-0: evlenen (NOM)
Arg-1: evlenilen (WITH)

Example:

  Öyle olmasa Musa ile evlenmez, talipleri içinde en beğendiği İsa'nın İstanbul'dan dönmesini beklerdi.

  Argm-dis: Öyle olmasa
  Arg1: Musa ile