Frameset - evir

Predicate: evir

Roleset id: evir.01 - Döndürmek

Roles:

Arg-0: döndüren kişi (NOM)
Arg-1: döndürdüğü şey (ACC)

Example:

  Veznedar lirayı aldı, evirdi, çevirdi, dudak büktü.

  Arg0: Veznedar
  Arg1: lirayı