Frameset - etkile

Predicate: etkile

Roleset id: etkile.01 - Etkiye uğratmak, tesir etmek

Roles:

Arg-0: etkileyen (NOM)
Arg-1: neyi/kimi etkilediği (ACC)
Arg-2: nasıl etkilediği (NOM)

Example:

  Toplumu etkileyen olaylara herkes kendi yorumunu katıyor.

  Arg1: Toplumu
  Arg0: olaylara