Frameset - et

Predicate: et

Roleset id: et.01 - Bir işi meslek gibi yapmak

Roles:

Arg-0: yapan kişi (NOM)
Arg-1: yaptığı iş (NOM)

Example:

  Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu.

  Arg0: Şemsi
  Argm-tmp: sıra düştükçe
  Arg1: emlak komisyonculuğu

Roleset id: et.02 - Bulmak, erişmek

Roles:

Arg-0: erişen kişi (NOM)
Arg-1: erişilen şey (ACC)

Example:

  Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi.

  Argm-mnr: kemençe gibi bir çalgıyla
  Arg1: sabahı
  Arg0: Hemşerileri

Roleset id: et.03 - Birini bir şeyden yoksun bırakmak

Roles:

Arg-0: yoksun bırakan kişi (NOM)
Arg-4: yoksun bırakılan kişi (ACC)
Arg-1: yoksun bırakıldığı şey (ABL)

Example:

  Doping, Ali Gürbüz'ü altın kemerden etti.

  Arg0: Doping
  Arg4: Ali Gürbüz'ü
  Arg1: altın kemerden

Roleset id: et.04 - Eşit değer kazanmak

Roles:

Arg-1: karşılaştırılan şey (NOM)
Arg-2: karşılaştırıldığı şey (NOM)

Example:

  Üç artı iki, beş eder.

  Arg1: Üç artı iki
  Arg2: beş

Roleset id: et.05 - Kötülükte bulunmak

Roles:

Arg-0: kötülükte bulunan kişi/şey (NOM)
Arg-4: kötülükte bulunduğu kişi/şey (DAT)
Arg-1: yapılan kötülük (NOM)

Example:

  Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?

  Argm-dis: Ah
  Arg0: iki bardak süt
  Arg0: sen
  Arg4: bana
  Arg1: neler

Roleset id: et.06 - Yapmak anlamında olan Yardımcı Fiil

Roles:

Arg-0: eden, yapan (NOM)
Arg-m: ne ettiği/yaptığı (NOM)
Arg-1: edilen/yapılan (NOM_ACC)

Example:

  yardım etmek, teslim etmek, yataklık etmek, kontrol etmek , hapsetmek

Roleset id: et.07 - Tuvaletini yapmak

Roles:

Arg-0: eden (NOM)
Arg-1: edilen (DAT)

Predicate: iddia_et

Roleset id: et.08 - Sözünde direnmek

Roles:

Arg-0: direnen (NOM)
Arg-1: direndiği konu (ACC)

Predicate: davet_et

Roleset id: et.09 - Çağırmak

Roles:

Arg-0: çağıran (NOM)
Arg-1: çağrılan (ACC)
Arg-2: nereye çağırıldığı (DAT)

Predicate: ifade_et

Roleset id: et.10 - Anlatmak

Roles:

Arg-0: anlatıcı (NOM)
Arg-1: anlatılan (ACC)
Arg-2: nasıl anlatıldığı (NOM)

Predicate: fark_et

Roleset id: et.11 - Anlamak, sezmek

Roles:

Arg-0: fark eden (NOM)
Arg-1: neyi fark ettiği (ACC)
Arg-2: ne zaman, nasıl fark ettiği (NOM)

Example:

  Profesör tekrar o yöne bakınca bir kıpırtı fark etti.

  Arg0: Profesör
  Argm-tmp: tekrar o yöne bakınca
  Arg1: bir kıpırtı

Predicate: isyan_et

Roleset id: et.12 - Ayaklanmak

Roles:

Arg-0: ayaklanan (NOM)
Arg-1: neye isyan ettiği (DAT)
Arg-2: nasıl isyan ettiği (NOM)

Example:

  Nurcan Taylan son olaylara isyan etti.

  Arg0: Nurcan Taylan
  Arg1: son olaylara

Predicate: teşekkür_et

Roleset id: et.13 - Hoşnutluğunu anlatmak

Roles:

Arg-0: teşekkür eden (NOM)
Arg-1: teşekkür etme sebebi (NOM)
Arg-2: kime teşekkür ettiği (DAT)

Predicate: ısrar_et

Roleset id: et.14 - Ayak diremek

Roles:

Arg-0: ısrarcı (NOM)
Arg-1: ısrar ettiği konu (ABL)
Arg-2: kime ısrar ettiği (DAT)

Predicate: zarar_et

Roleset id: et.15 - Kayba uğramak

Roles:

Arg-0: zarar eden (NOM)
Arg-1: zarar edilen ürün (ABL)
Arg-2: ne kadar zarar edildiği (NOM)
Arg-3: zarar etme zamanı (NOM)

Example:

  Şirket, 2001 yılında 104.8 trilyon lira zarar etti.

  Arg0: Şirket
  Argm-tmp: 2001 yılında
  Argm-ext: 104.8 trilyon lira

Predicate: tercih_et

Roleset id: et.16 - Yeğlemek

Roles:

Arg-0: tercih eden (NOM)
Arg-1: tercih edilen (ACC)
Arg-2: tercih edilmeyen (DAT)

Example:

  Yumurtayı brokoliye tercih ederim.

  Arg1: Yumurtayı
  Arg2: brokoliye

Predicate: istifa_et

Roleset id: et.17 - İşi bırakmak

Roles:

Arg-0: istifa eden (NOM)
Arg-1: istifa ettiği kurum (ABL)

Example:

  Aynaroz'daki gümrük kâtipliği görevinden istifa etti.

  Arg1: Aynaroz'daki gümrük kâtipliği görevinden

Predicate: devam_et

Roleset id: et.18 - Sürdürmek

Roles:

Arg-0: devam eden (NOM)
Arg-1: devam edilen iş (DAT)

Example:

  Egzersizlere devam et.

  Arg1: Egzersizlere

Predicate: sohbet_et

Roleset id: et.19 - Konuşarak hoş bir vakit geçirmek

Roles:

Arg-0: sohbet eden (NOM)
Arg-1: kiminle sohbet edildiği (WITH)
Arg-2: sohbet süresi (NOM)

Example:

  Yemekte Kral ve Cumhurbaşkanı uzun süre sohbet etti.

  Arg0: Kral ve Cumhurbaşkanı
  Argm-tmp: uzun süre
  Argm-loc: Yemekte

Predicate: terk_et

Roleset id: et.20 - Bırakmak

Roles:

Arg-0: bırakan (NOM)
Arg-1: bırakılan (ACC)

Predicate: kabul_et

Roleset id: et.21 - Onaylamak

Roles:

Arg-0: kabul eden (NOM)
Arg-1: kabul edilen (ACC)

Example:

  İtirazını kabul etti.

  Arg1: İtirazını

Predicate: tereddüt_et

Roleset id: et.22 - Duraksamak

Roles:

Arg-0: tereddüt eden (NOM)
Arg-1: tereddüt edilen konu (LOC)
Arg-2: tereddüt etme zamanı (NOM)

Predicate: itiraf_et

Roleset id: et.23 - Gerçeği söylemek

Roles:

Arg-0: söyleyen (NOM)
Arg-1: gerçek (ACC)

Example:

  Oğlan da suçunu itiraf etti zaten.

  Arg0: Oğlan (da)
  Arg1: suçunu
  Argm-adv: zaten

Predicate: telefon_et

Roleset id: et.24 - Aramak

Roles:

Arg-0: telefon eden (NOM)
Arg-1: aranan (DAT)

Example:

  Dün sana telefon etmiştim.

  Argm-tmp: Dün
  Arg1: sana

Predicate: mücadele_et

Roleset id: et.25 - Savaşmak

Roles:

Arg-0: savaşan (NOM)
Arg-1: neye karşı savaşıldığı (WITH)
Arg-2: nerede savaştığı (LOC)
Arg-3: savaşma amacı (NOM)

Example:

  Kendisi de hastalığı ile mücadele etti.

  Arg0: Kendisi (de)
  Arg1: hastalığı ile

Predicate: ilan_et

Roleset id: et.26 - Durumu yaymak

Roles:

Arg-0: ilan eden (NOM)
Arg-1: ilan edilen (ACC)

Example:

  Cumhuriyeti ilan ettik.

  Arg1: Cumhuriyeti

Predicate: teslim_et

Roleset id: et.27 - Sahibine vermek

Roles:

Arg-0: veren (NOM)
Arg-1: verilen (ACC)
Arg-2: kime verildği (DAT)

Predicate: ayırt_et

Roleset id: et.28 - Birbirinden ayıran niteliği anlamak

Roles:

Arg-0: ayırt eden (NOM)
Arg-1: ayırt edilen (ACC)
Arg-2: neyden ayırt edildiği (ABL)

Predicate: idare_et

Roleset id: et.29 - Yönetmek

Roles:

Arg-0: yöneten (NOM)
Arg-1: yönetilen (ACC)

Predicate: teşvik_et

Roleset id: et.30 - Özendirmek

Roles:

Arg-0: özendiren (NOM)
Arg-1: özendirilen kişi (ACC)
Arg-2: neye özendirildiği (DAT)

Predicate: dikkat_et

Roleset id: et.31 - Özen göstermek

Roles:

Arg-0: özen gösteren (NOM)
Arg-2: neye özen gösterildiği (DAT)

Predicate: müdahele_et

Roleset id: et.32 - Müdahelede bulunmak

Roles:

Arg-0: karışan (NOM)
Arg-1: neye müdahele edildiği (DAT)
Arg-2: müdahele sebebi (NOM)

Example:

  Bunun üzerine Amerika Meksika'ya müdahele etti.

  Argm-dis: Bunun üzerine
  Arg0: Amerika
  Arg1: Meksika'ya

Predicate: eşlik_et

Roleset id: et.33 - Yarenlik yapmak

Roles:

Arg-0: eşlik eden (NOM)
Arg-1: kime eşlik edildiği (DAT)

Predicate: söz_et

Roleset id: et.34 - Bahsetmek

Roles:

Arg-0: bahseden (NOM)
Arg-1: bahsedilen konu (ABL)

Example:

  Hür Adam gazetesinin güzel yazılarından söz etti.

  Arg1: Hür Adam gazetesinin güzel yazılarından

Predicate: elde_et

Roleset id: et.35 - Bir şeye sahip olmak

Roles:

Arg-0: sahip olan (NOM)
Arg-1: sahip olunan (NOM_ACC)

Predicate: teklif_et

Roleset id: et.36 - Önermek

Roles:

Arg-0: öneren (NOM)
Arg-1: önerilen şey (NOM_ACC)
Arg-2: kime önerildiği (DAT)

Example:

  Vali onları ziyaret etmeyi teklif etti.

  Arg0: Vali
  Arg1: onları ziyaret etmeyi

Predicate: yardım_et

Roleset id: et.37 - Birine iyilik yapmak

Roles:

Arg-0: yardım eden (NOM)
Arg-1: yardım edilen (DAT)

Example:

  Efendimiz, elbisesini temizlemeğe yardım etti.

  Arg0: Efendimiz
  Arg1: elbisesini temizlemeğe

Predicate: müracaat_et

Roleset id: et.38 - Başvurmak

Roles:

Arg-0: başvuran (NOM)
Arg-1: başvurulan (DAT)
Arg-2: başvuru sebebi (NOM)

Example:

  Anayasa Mahkemesi'ne kanunun iptali için müracaat etti.

  Arg1: Anayasa Mahkemesi'ne
  Arg2: kanunun iptali için

Predicate: ikna_et

Roleset id: et.39 - İnandırmak

Roles:

Arg-0: ikna eden (NOM)
Arg-1: ikna edilen (ACC)
Arg-2: ikna edildiği konu (LOC)

Example:

  Ankara, Denktaş'ı kamuoyuna daha kısıtlı bilgiler sunması konusunda da ikna etti.

  Arg0: Ankara
  Arg1: Denktaş'ı
  Arg2: kamuoyuna daha kısıtlı bilgiler sunması konusunda (da)

Predicate: talep_et

Roleset id: et.40 - İstemek

Roles:

Arg-0: isteyen (NOM)
Arg-1: istenen şey (ACC)
Arg-2: kimden istendiği (ABL)

Example:

  Yönetim Kurulu yedek üyeliğinden çıkarılmasını TÜRK-İŞ'ten talep etti.

  Arg1: Yönetim Kurulu yedek üyeliğinden çıkarılmasını
  Arg2: TÜRK-İŞ'ten

Predicate: merak_et

Roleset id: et.41 - Anlamak istemek

Roles:

Arg-0: merak eden (NOM)
Arg-1: merak edilen (ACC)

Predicate: çark_et

Roleset id: et.42 - Değişmek, dönmek

Roles:

Arg-0: değişen (NOM)
Arg-1: önceki durum (ABL)
Arg-2: sonraki durum (DAT)

Predicate: nefret_et

Roleset id: et.43 - Tiksinti duymak

Roles:

Arg-0: tiksinti duyan (NOM)
Arg-1: tiksinti sebebi (ABL)

Predicate: kavga_et

Roleset id: et.44 - dövüşmek

Roles:

Arg-0: Dövüşen (NOM)
Arg-1: kiminle dövüşüldüğü (WITH)

Predicate: tehdit_et

Roleset id: et.45 - Gözdağı vermek

Roles:

Arg-0: gözdağı veren (NOM)
Arg-1: tehdit edilen (ACC)
Arg-2: ne ile tehdit edildiği (WITH)

Example:

  Irak'taki askerleri disiplin cezası vermekle tehdit etti.

  Arg1: Irak'taki askerleri
  Arg2: disiplin cezası vermekle

Predicate: intihar_et

Roleset id: et.46 - kendini öldürmek

Roles:

Arg-0: öldüren (NOM)

Predicate: işaret_et

Roleset id: et.47 - Göstermek

Roles:

Arg-0: gösteren (NOM)
Arg-1: gösterilen (DAT)
Arg-1: gösterilen (ACC)
Arg-2: nasıl gösterdiği (WITH)

Predicate: ziyaret_et

Roleset id: et.48 - Birini, bir yeri görmeye gitmek

Roles:

Arg-0: ziyaret eden (NOM)
Arg-1: ziyaret edilen (ACC)
Arg-2: ne kadar sıklıkla ziyaret edildiği (NOM)

Predicate: iptal_et

Roleset id: et.49 - Kullanıştan kaldırmak

Roles:

Arg-0: iptal eden (NOM)
Arg-1: iptal edilen (ACC)

Predicate: ikram_et

Roleset id: et.50 - Konuğa bir şey sunmak

Roles:

Arg-0: ikram eden (NOM)
Arg-1: ikram edilen (ACC)
Arg-2: kime ikram edildiği (DAT)

Predicate: iftihar_et

Roleset id: et.51 - Kıvanç duymak

Roles:

Arg-0: kıvanç duyan (NOM)
Arg-1: kıvanç duyma sebebi (WITH)

Predicate: alay_et

Roleset id: et.52 - Dalga geçmek

Roles:

Arg-0: dalga geçen (NOM)
Arg-1: ne ile dalga geçildiği (WITH)
Arg-2: nasıl alay edildiği (NOM)

Predicate: hak_et

Roleset id: et.53 - Layık olduğu şeyi almak

Roles:

Arg-0: hak eden (NOM)
Arg-1: neyi hak ettiği (ACC)

Predicate: şikayet_et

Roleset id: et.54 - Yakınmak

Roles:

Arg-0: yakınan (NOM)
Arg-1: şikayet edilen kişi/kurum (ACC)
Arg-2: kime şikayet edildiği (DAT)

Predicate: tahsis_et

Roleset id: et.55 - Ayırmak

Roles:

Arg-0: ayıran (NOM)
Arg-1: ayırılan şey (ACC)
Arg-2: kime / neye rezerve edildiği (DAT)

Example:

  Antalya Beldibi'nde bir araziyi Çiller ailesine tahsis etti!

  Arg1: Antalya Beldibi'nde bir araziyi
  Arg2: Çiller ailesine

Predicate: göç_et

Roleset id: et.56 - Bir yerden başka bir yere gitmek

Roles:

Arg-0: göç eden (NOM)
Arg-3: nereden başlandığı (ABL)
Arg-4: nereye gidildiği (DAT)

Predicate: hayal_et

Roleset id: et.57 - Düşlemek

Roles:

Arg-0: hayal eden (NOM)
Arg-1: hayal edilen (NOM_ACC)

Predicate: itiraz_et

Roleset id: et.58 - Karşı çıkmak

Roles:

Arg-0: itiraz eden (NOM)
Arg-1: itiraz edilen konu (DAT)

Predicate: tayin_et

Roleset id: et.59 - Belirlemek, kararlaştırmak

Roles:

Arg-0: tayin eden (NOM)
Arg-1: tayin edilen (NOM_ACC)
Arg-2: nereye/neye tayin edildiği (DAT)

Predicate: taklit_et

Roleset id: et.60 - bir kimseye veya bir şeye benzemeye çalışmak

Roles:

Arg-0: taklit eden (NOM)
Arg-1: taklit edilen (ACC)

Predicate: zehir_et

Roleset id: et.61 - Burnundan getirmek

Roles:

Arg-0: zehir eden (NOM)
Arg-1: zehir edilen (NOM_ACC)
Arg-2: kime/neye zehir ettiği (DAT)