Frameset - esne

Predicate: esne

Roleset id: esne.01 - Ağzı genişçe açarak soluk alıp vermek

Roles:

Arg-0: esneyen (NOM)

Example:

  Birden çenelerim gerildi, uzun uzun esnedim.

  Argm-tmp: uzun uzun

Roleset id: esne.02 - Biçim değiştirmek

Roles:

Arg-1: esneyen cisim (NOM)

Example:

  Kumaşı çok esnemiş.

  Arg1: Kumaşı
  Argm-ext: çok