Frameset - esirge

Predicate: esirge

Roleset id: esirge.01 - Korumak

Roles:

Arg-0: koruyan kişi (NOM)
Arg-1: korunan şey (ACC)
Arg-2: neyden korunduğu (ABL)

Example:

  Senin genç, temiz ve fedakâr ruhunu bu felaketten esirgemek isterim.

  Arg1: Senin genç, temiz ve fedakâr ruhunu
  Arg2: bu felaketten