Frameset - es

Predicate: es

Roleset id: es.01 - rüzgar olması

Roles:

Arg-1: esen şey (genelde rüzgar) (NOM)

Example:

  İki üç günden beri sert bir kış rüzgârı esiyor.

  Argm-tmp: İki üç günden beri
  Arg1: sert bir kış rüzgârı

Roleset id: es.02 - Birdenbire karar vermek

Roles:

Arg-1: karar verilen şey (esen) (NOM)
Arg-0: karar veren kişi (kime estiği) (DAT)

Example:

  Bu yolculuk size nereden esti?

  Arg1: Bu yolculuk
  Arg0: size
  Argm-mnr: nereden