Frameset - eri

Predicate: eri

Roleset id: eri.01 - Sıvı durumuna geçmek

Roles:

Arg-1: eriyen şey/kişi (NOM)

Example:

  Şeker suda erir.

  Arg1: Şeker
  Argm-loc: suda

Example:

  Günden güne eriyen Kerime'yi, o tek kardeşimi kurtarabilirim ümidiyle size koştum.

  Argm-adv: Günden güne
  Arg1: Kerime'yi

Roleset id: eri.02 - Çok zayıflamak

Roles:

Arg-1: zayıflayan kişi (NOM)