Frameset - eriş

Predicate: eriş

Roleset id: eriş.01 - Ulaşmak, varmak

Roles:

Arg-0: erişen (NOM)
Arg-2: neye/nereye erişildiği (DAT)