Frameset - er

Predicate: er

Roleset id: er.01 - Erişmek, Kavuşmak

Roles:

Arg-0: erişen kişi/şey (NOM)
Arg-4: neye/nereye eriştiği (DAT)

Example:

  Nereden geldiğini anlamadığı bir ataklığa ermişti.

  Arg4: Nereden geldiğini anlamadığı bir ataklığa

Example:

  Eli tavana eriyor.

  Arg0: Eli
  Arg4: tavana