Frameset - engelle

Predicate: engelle

Roleset id: engelle.01 - Bir şeyin gerçekleşmesini veya yapılmasını önlemek

Roles:

Arg-0: engelleyen (NOM)
Arg-1: engellediği şey (ACC)

Example:

  Çözüm çabalarını Denktaş'ın olağanüstü inatçılığı engelliyor.

  Arg1: Çözüm çabalarını
  Arg0: Denktaş'ın olağanüstü inatçılığı