Frameset - eleştir

Predicate: eleştir

Roleset id: eleştir.01 - Bir yargıyı inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak

Roles:

Arg-0: eleştiren (NOM)
Arg-1: eleştirilen (ACC)

Example:

  Toplum ve aile içindeki sorunları çözümleyen veya eleştiren oyunlar daha çok çağdaş Fransız tiyatrosunun etkisiyle yazılmıştır.

  Arg0: oyunlar
  Arg1: Toplum ve aile içindeki sorunları