Frameset - edin

Predicate: edin

Roleset id: edin.01 - Kendini bir şeye sahip kılmak

Roles:

Arg-0: edinen (NOM)
Arg-1: edinilen şey (NOM)

Example:

  Başlangıçta ücretini düşük tutup el mahareti edindi.

  Argm-mnr: Başlangıçta ücretini düşük tutup
  Arg1: el mahareti

Roleset id: edin.02 - İzlenim edinmek

Roles:

Arg-0: izlenim edinen (NOM)
Arg-3: nereden izlenim edindiği (ABL)
Arg-1: edindiği izlenim (NOM_ACC)

Example:

  Bu izlenimi nereden edindin ?

  Arg1: Bu izlenimi
  Arg3: nereden