Frameset - eşele

Predicate: eşele

Roleset id: eşele.01 - Karıştırmak

Roles:

Arg-0: karıştıran (NOM)
Arg-1: karıştırılan (ACC)