Frameset - duyur

Predicate: duyur

Roleset id: duyur.01 - Duymasını sağlamak

Roles:

Arg-0: duyuran (NOM)
Arg-1: neyi duyurduğu (ACC)
Arg-2: kime / neye duyurduğu (DAT)