Frameset - duy

Predicate: duy

Roleset id: duy.01 - öğrenmek

Roles:

Arg-0: öğrenen kişi (NOM)
Arg-1: öğrendiği şey (ACC)
Arg-3: nereden öğrendiği (ABL)

Example:

  Bir köylüden burada avlandığınızı duydum.

  Arg3: Bir köylüden
  Arg1: burada avlandığınızı

Roleset id: duy.02 - İşitmek

Roles:

Arg-0: işiten kişi/şey (NOM)
Arg-1: işitilen şey (NOM_ACC)

Example:

  Çamaşırcı Fatma kadın annemin duymayan kulaklarına yalvarıyor.

  Arg0: kulaklarına

Roleset id: duy.03 - hissetmek

Roles:

Arg-0: hisseden kişi (NOM)
Arg-1: hissettiği şey (NOM)
Arg-2: neye/ne için hissettiği (DAT)

Example:

  Hakiki bedbahtlar, sefaletlerini birdenbire açığa vurmaktan utanç duyarlar.

  Arg0: Hakiki bedbahtlar
  Argm-cau: sefaletlerini birdenbire açığa vurmaktan
  Arg1: utanç