Frameset - don

Predicate: don

Roleset id: don.01 - Buz tutmak

Roles:

Arg-1: donan (NOM)

Example:

  Çimento ve alçı çabuk donar.

  Arg0: Çimento ve alçı
  Argm-mnr: çabuk

Example:

  Hepsi olduğu yerde dondu.

  Arg0: Hepsi
  Argm-loc: olduğu yerde

Example:

  Bütün kafaların donmuş, taşlaşmış olmasını istiyorlar.

  Arg1: Bütün kafaların

Roleset id: don.02 - Hareketsiz kalmak

Roles:

Arg-1: hareketsiz kalan (NOM)

Roleset id: don.03 - Çok üşümek

Roles:

Arg-1: üşüyen kişi (NOM)