Frameset - dola

Predicate: dola

Roleset id: dola.01 - Sarmak

Roles:

Arg-0: saran kişi (NOM)
Arg-1: sardığı şey (ACC)
Arg-4: nereye sardığı (DAT)

Example:

  Kollarını boynuma doladı, dizlerime oturmuştu.

  Arg1: Kollarını
  Arg4: boynuma