Frameset - dolaş

Predicate: dolaş

Roleset id: dolaş.01 - Gezmek, gezinmek

Roles:

Arg-0: gezen kişi/şey (NOM)
Arg-1: gezilen yerler (ACC)

Example:

  Büsbütün gece kapanmadan şehri biraz dolaşmak istedik.

  Argm-tmp: Büsbütün gece kapanmadan
  Arg1: şehri
  Argm-ext: biraz