Frameset - doğrul

Predicate: doğrul

Roleset id: doğrul.01 - Dik bir duruma gelmek

Roles:

Arg-0: doğrulan (NOM)
Arg-3: nereden doğrulduğu (ABL)
Arg-4: nereye doğrulduğu (DAT)

Example:

  Gülsüm kulağında dayanılmaz bir kaşıntıyla yatağından doğruldu.

  Arg3: yatağından
  Arg0: Gülsüm
  Argm-mnr: kulağında dayanılmaz bir kaşıntıyla

Example:

  Kalkıp, kapıya doğruldu.

  Argm-mnr: Kalkıp
  Arg4: kapıya