Frameset - dizginle

Predicate: dizginle

Roleset id: dizginle.01 - Birinin aşırı davranışlarını önlemek

Roles:

Arg-0: dizginleyen (NOM)
Arg-1: dizginlenen (ACC)