Frameset - diz

Predicate: diz

Roleset id: diz.01 - Bazı nesneleri iplik, tel vb.ne geçirmek

Roles:

Arg-0: dizen kişi (NOM)
Arg-1: dizilen şey (ACC)
Arg-4: nereye dizildiği(iplik, tel...) (DAT)

Example:

  Sonra bütün tabakları masalın üzerine dizdiler.

  Argm-tmp: Sonra
  Arg1: bütün tabakları
  Arg4: masalın üzerine