Frameset - diren

Predicate: diren

Roleset id: diren.01 - Israr etmek

Roles:

Arg-0: karşı koyan kişi (NOM)

Example:

  Tek tük direnen çıktıysa da çürük yumurta gibi kısa zamanda eziliverdi.

  Argm-ext: Tek tük