Frameset - dinlen

Predicate: dinlen

Roleset id: dinlen.01 - Güç kazanmak için çalışmaya ara vermek

Roles:

Arg-0: dinlenen (NOM)

Example:

  Pervin biraz dinlendikten sonra ayağa kalktı.

  Arg0: Pervin
  Argm-ext: biraz